Elektronisk kommunikasjon for fremtiden

Electronic communicationsLedelse, produksjon, salg, innkjøp og HR, administrasjon. Alle er ledd i bedriftsstrukturen man ser i dag. Enten det er slik at ledelsen velger å spille en politisk rolle, der sjefen tar opp og diskuterer fritt uenighet og reglement. Den kan velge en teatralsk figur, som gjennom symboler og ritualer får de ansatte til å ta større ansvar. Mennesket som ressurs er en annen måte å behandle strukturer og organisering i en bedrift, og tilslutt har man den strukturelle rammen, der man følger lover og regler strekt i et hierarkisk system. Gjennom belønning og krav settes de ansatte opp mot hverandre og det blir deres valg å ta til makten selv.

Men når de tradisjonelle linjene slettes litt etter litt, får man ny forståelse av organisasjoner. Den elektroniske kommunikasjonen vil være en utfasing av tradisjonell oppgavebehandling som på grunn av den teknologiske utviklingen har ført til nye strukturer. For det vil ikke lenger være slik at en organisasjon har sitt eget system, når det gjelder forskjellige prosesser. Men med samkjøring mellom flere nivåer, vil forenkling føre til overflødighet og mer effektivitet.

Gjennom nye systemer vil snart bedrifter kunne kjøres som enmannsbedrifter. Alle de gamle prosessene vil bli automatiserte, gjennom trygge og forsikrede nettverk.

Fremtidens kanaler i privat- og nærings-virksomhet

Man vil oppleve en stor forvandling innenfor bedrifts-organisering, ettersom teknologien og logistikk forståelsen blir gjennomført til det fulle. For de går hånd i hånd når det gjelder en rekke aspekter ved forståelsen av det å skape et overskudd, det som kalles verdiskaping. Alle momenter, nyvinninger og andre smarte løsninger vil garantert bli implementert, dersom disse viser seg å ha effekt. Alt kommer av en stadig større konkurranse og det er flere som vil inn på markedet. Når marginene blir mindre og mindre, må løsninger på plass slik at driften har livets rett.